Obec Lipoltice

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Hlášení rozhlasu

Stránky [ < ] 1 2 3 [ > ]

Hlášení ze dne 01.04.2020

• Městský úřad Přelouč oznamuje: Na základě usnesení Vlády ČR o přijetí krizového opatření a z důvodu zamezení šíření koronavirové nákazy omezuje Městský úřad Přelouč až do odvolání provozní dobu pro veřejnost. Úřední hodiny pro veřejnost jsou stanoveny následovně: Pondělí 8:00 – 11:00 hod., Středa 13:00 – 16:00 hod. V úředních hodinách bude možné vyřizovat pouze nezbytně neodkladné záležitosti. Žádáme proto občany, aby odložili záležitosti, které nespěchají, nebo je s městským úřadem řešili e-mailem nebo datovou schránkou nebo telefonicky prostřednictvím spojovatelky. Mimo provoz je systém on-line objednávání návštěv na agendy: matriky, občanských průkazů, cestovních pasů, řidičských průkazů, technik a registr vozidel. Pokud potřebujete řešit neodkladnou záležitost, je nutné domluvit se na dalším postupu s pracovníky příslušné agendy telefonicky. Kontakty jsou uvedeny na webových stránkách města. V pokladně městského úřadu nelze platit v hotovosti, proto žádáme občany, aby úhrady prováděli pouze bezhotovostně bankovním převodem. • Připomínáme, že pravidelný svoz bioodpadu bude zahájen ve středu 8. dubna 2020 a bude probíhat každou středu v lichém týdnu. • Obec Lipoltice oznamuje, že z důvodu nařízení omezeného pohybu osob je aktuální vydání Lipoltických listů č. 1/2020 k dispozici na webových stránkách obce. • Z důvodu připravované technologické změny svozu odpadů, žádáme všechny občany, aby do 20. dubna 2020 nahlásili na Obecní úřad Lipoltice telefonicky nebo e-mailem – počet a velikost popelnic na směsný komunální odpad a na bioodpad, získané údaje budou předány svozové firmě. Děkujeme za pochopení. Informace ohledně technologické změny svozu odpadů je zveřejněna v Lipoltických listech. • Pardubický kraj upozorňuje na omezení drážní a autobusové dopravy v Pardubickém kraji, informace jsou k dispozici na webových stránkách obce.

Hlášení ze dne 30.03.2020

• Drůbežárna Mírovka prodává ve středu 8. dubna 2020 v 11:30 u obecního úřadu. Kuřice hnědé, černé a bílé, stáří 21 týdnů, cena 200 Kč/ks. S ohledem na současnou situaci doporučujeme drůbež objednat na tel.: 777989809. V případě potřeby bude možná změna termínu dodání či individuální doprava. V této chvíli jsou rozvozy povoleny, doporučujeme však předchozí objednání. V takovém případě můžeme zákazníka informovat o změně termínu či způsobu doručení, v případě více zájemců, můžeme rozvést na adresu. Podrobné informace jsou na webových stránkách obce a na vývěsce. • Pardubický kraj upozorňuje na omezení v drážní a autobusové dopravě v Pardubickém kraji, informace jsou uvedeny na webových stránkách obce. • Na sobotu 18. dubna 2020 je naplánovaný svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Vzhledem k současné situaci nám není známo, zda se svoz odpadu uskuteční. Pokud bude svoz odpadu zrušen, budeme Vás včas informovat. • Svozová firma SOP Přelouč upozorňuje na nakládání s odpady v souvislosti s onemocněním Covid-19, kdy je třeba dodržovat stanovené postupy pro nakládání s odpady. Tato informace je zveřejněna na webových stránkách obce a v Lipoltických listech č. 1/2020, které nebudou mimořádně rozneseny do domácností, ale jsou zveřejněny na webových stránkách obce. • Připomínáme prodloužení splatnosti poplatku za popelnice a poplatku ze psů, které jsou splatné do 30. června 2020 včetně povinnosti umístění nálepky na popelnici. Poplatky lze platit i bankovním převodem. • Dále upozorňujeme, že Obecní úřad Lipoltice je od 16. března 2020 pro veřejnost uzavřen, k dispozici jsou pouze úřední hodiny ve středu od 17:30 do 19:30 a to jen pro neodkladné případy a po předchozí domluvě.

Hlášení ze dne 26.03.2020

Od 19.3.2020 není v provozu odběrová místnost společnosti Medila v budově Agry. Veškeré odběry krve zajišťuje EUC Poliklinika Přelouč. Všechny ambulance jsou v provozu, omezeno je pouze zubní oddělení. Pardubický kraj oznamuje, že v souvislosti s nouzovým stavem dojde k další redukci veřejné drážní a autobusové dopravy Pardubického kraje. Omezení dopravy budou následující: • počínaje dnem 28.3.2020 od 0:00 do odvolání bude bez náhrady zrušena veřejná linková doprava o sobotách, nedělích a státních svátcích, • počínaje dnem 28.3.2020 od 0:00 do odvolání bude redukován rozsah spojů ve veřejné drážní dopravě o sobotách, nedělích a státních svátcích, • počínaje dnem 28.3.2020 od 0:00 do odvolání bude redukován rozsah spojů ve veřejné drážní a linkové dopravě v pracovních dnech. O redukci dopravy rozhoduje Rada Pardubického kraje dnes 26. března. Informace o jízdních řádech budou následně zaslány na jednotlivé obce a rovněž budou zveřejněny na portále Pardubického kraje. Výše uvedená omezení se nevztahují na městskou hromadnou dopravu zajišťovanou Dopravním podnikem města Pardubic.

Hlášení ze dne 19.03.2020

• Vláda zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. • Vláda zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin v čase mezi 10:00 hod. a 12:00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru. • Autoškola Peml Přelouč po dohodě s Obcí Lipoltice nabízí občanům nad 65 let z obcí Lipoltice, Pelechov a Sovoluská Lhota dopravu k zajištění nákupu v Přelouči s účinností od pátku 20. března 2020. Tato služba je pro občany ZDARMA. Pondělí, středa, pátek – odjezd v 9,30 hod. z Lipoltic od autobusové zastávky proti nové hasičské zbrojnici. Občané z obcí Pelechov a Sovoluská Lhota v případně zájmu nahlásí svůj požadavek na tel. 774 229 345 a to nejpozději do 8,30 hod. v příslušný den – pondělí, středa, pátek. Časový termín pro nákup bude přibližně 2 hod., čas odjezdu z Přelouče bude upřesněn v autobuse. Zájemci budou poté dopraveni s nákupem až domů. UPOZORNĚNÍ!!! DLE NAŘÍZENÍ VLÁDY MUSÍ MÍT VŠICHNI OCHRANU OBLIČEJE (ROUŠKA, ŠÁTEK, ……) • Česká pošta vyzývá všechny své klienty, aby zvážili jakoukoliv návštěvu pobočky. Na všech pobočkách lze platit bezhotovostně, což v současné situaci snižuje případný přenos viru. Česká pošta udělá vše pro to, aby byly důchody ve všech případech doručovány s opatřeními tak, aby nedošlo k přímému kontaktu mezi pošťáky a klienty. Peníze budou příjemci předávány v obálce pokládané na zem. Propagační materiály nebudou do odvolání doručovány ani přijímány. Provozní doba poboček se omezuje do 16:00 hod. • OBEC LIPOLTICE NABÍZÍ ZAJIŠTĚNÍ UŠITÍ ROUŠEK - zájemci mohou zaslat své požadavky na e-mail: ou.lipoltice@seznam.cz, případně volejte nebo napiště SMS na telefonní číslo: 720 035 005, do požadavku uveďte: JMÉNO, ADRESU A POČET KUSŮ. Hotové roušky Vám doručí místní hasiči. Služba ušití roušek je ZDARMA. SOUČASNĚ SE OBRACÍME NA VŠECHNY, KDO JE OCHOTNÝ POMOCI S ŠITÍM ROUŠEK PRO NAŠE OBČANY, PRO KONTAKT VYUŽIJTE VÝŠE UVEDENÝ E-MAIL A TELEFONNÍ ČÍSLO, DĚKUJEME.

Hlášení ze dne 18.03.2020

• Česká pošta oznamuje: Vážení klienti, v zájmu eliminace možných rizik vás vyzýváme, abyste do prostor pobočky nevstupovali pokud jste v karanténě. Současně žádáme, aby do prostor poboček vstupovali pouze klienti s požadavkem na službu a jejich doprovod (pokud je to možné) vyčkal před provozovnou. V prostorách pobočky mezi sebou dodržujte stanovené rozestupy a bezpečnou vzdálenost min. 2 metry. Děkujeme za pochopení. • Obec Lipoltice oznamuje, že z důvodu krizových opatření se ruší návštěvy jubilantů ze strany obce. • Základní škola a mateřská škola Lipoltice oznamuje, že z rozhodnutí zřizovatele Obce Lipoltice se vzhledem k aktuální situaci na období nouzového stavu uzavírá od 18.3.2020 do odvolání provoz MŠ Lipoltice.

Stránky [ < ] 1 2 3 [ > ]

Obsah postranní lišty

Důležité oznámení
SVOZOVÝ PLÁN ODPADU 2021 - VIZ. AKTUALITY

Oddíl postranní lišty

Translate / přeložit

Oddíl postranní lišty

Přečíst nahlas
Pro funkci hlasitého čtení musíte mít povolen Javascript.

Oddíl postranní lišty

Pro seniory

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 24.06

• Obec Bezděkov Vás zve do letního kina na film "Přes prsty", promítání proběhne v sobotu 27. června 2020 přibližně od 21:30 na fotbalovém hřišti, vstupné je dobrovolné. • Příjem věcí do sbírky pr...

Přečíst celé hlášení >

Patička stránky