Obec Lipoltice

Obsah stránky

Vítejte

 

První zmínka o Lipolticích je z roku 1257, kdy se zde připomíná tvrz, kterou vlastnili vladykové z Lipoltic. Jeden z nich - Hroznata - byl v letech 1332 - 1347 opatem Opatovického kláštera. Samostatná lipoltická farnost byla zřízena roku 1350 a spadala pod pražské arcibiskupství.

 

 

Od počátku 14. století byla ves rozdělena na několik dílů a zároveň se zde vystřídalo mnoho majitelů. Od konce 14. století do poloviny 15. století vlastnili panství Kavalcové z Lipoltic (zároveň majitelé hradu Žumberk). První zmínka o tvrzi v Lipolticích je z roku 1486 za Jana z Duban, který zde zapsal věno své manželce. V průběhu 16. století vlastnili panství a tvrz Žehušičtí z Nestajova. Za jejich působení je v roce 1509 tvrz připomínána jako existující a v roce 1544 je již uváděna jako pustá. Roku 1783 byla při zdejším kostele zřízena samostatná duchovní správa jménem lokalie.

 

 

Aktuální informace najdete v odkaze Aktuality

Důležité oznámení

Z technických důvodů bude dne 29. prosince 2017 (pátek) uzavřen pro veřejnost Městský úřad Přelouč.

Důležité oznámení

MUDr. Jana Černá neordinuje 27.-29.12.2017 (Akutní ošetření poskytne MUDr. Hana Gippová), a 2.1.2018 a 8.1.2018 (Akutní ošetření poskytne pohotovost Pardubice). Bližší informace viz. Aktuality.

Důležité oznámení

Obec Lipoltice hledá časově flexibilního BRIGÁDNÍKA na zimní údržbu chodníků (sněhová fréza, kartáč na zametání sněhu, posyp). Bližší informace získáte na obecním úřadě ve středu od 17:30 do 19:30.

Důležité oznámení

Obec Lipoltice nabízí stromy ke koupi a následné těžbě , viz. Aktuality.

Důležité oznámení

Obec Lipoltice zve všechny obyvatele na tradiční prosincové akce, viz. Akce - pozvánka.

Důležité oznámení

Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR - říjen 2017 - výsledky- viz. úřední deska - volby, podrobné informace najdete na www stránkách Českého statistického úřadu - volby.cz

Důležité oznámení

Lipoltické listy - viz. - Další informace obecního úřadu - zpravodaje a občasníky

Důležité oznámení

SDH LIPOLTICE - ČLUN - VIZ. AKTUALITY

Důležité oznámení

Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání povinné. Tato povinnost se vztahuje: - na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů, - a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů, - na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, - na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu. Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Důležité oznámení

POPLATEK ZA POPELNICE PRO ROK 2017 JE VE VÝŠI 600 KČ NA OSOBU, SLEVA 100 KČ JE PRO POPLATNÍKY, KTEŘÍ V ROCE 2017 DOVRŠÍ VĚKU 65 LET A NEBO NEDOVRŠÍ 10 LET - POUZE OSOBY S TRVALÝM POBYTEM V OBCI, SPLATNOST JE DO 30.4.2017. PŘI NEZAPLACENÍ POPLATKU DO 30.4.2017 MŮŽE BÝT STANOVENO PENÁLE AŽ DO VÝŠE TROJNÁSOBKU POPLATKU. PRO ROK 2017 SE PLATÍ PENÁLE 50 KČ ZA KAŽDÝ ZAPOČATÝ NEZAPLACENÝ MĚSÍC, NAPŘ. PŘI PLATBĚ V ČERVNU 2017 JE POPLATEK ZÁKLADNÍ SAZBA + 100 KČ. POPLATEK JE MOŽNÉ ZAPLATIT HOTOVĚ V ÚŘEDNÍCH HODINÁCH (PO 9.00 - 11.00, ST 16.00 - 19.30) NEBO NA ÚČET OBCE 3036463/0300. PŘI PLATBĚ NA ÚČET JE NUTNÉ SI ZAŽÁDAT O VARIABILNÍ SYMBOL MAILEM NA ADRESE OU.LIPOLTICE@SEZNAM.CZ A PO ZAPLACENÍ SI VYZVEDNOUT SAMOLEPKU NA POPELNICI.

Důležité oznámení

PRO MAIL KOMUNIKACI S OBCÍ LIPOLTICE POUŽÍVEJTE PROSÍM TUTO ADRESU: ou.lipoltice@seznam.cz

Důležité oznámení

POPLATEK ZA ODPADY (POPELNICE) - VIZ. ÚŘEDNÍ DESKA - VYHLÁŠKY - OZV Č. 2/2016

Poslední události

Obsah postranní lišty

Důležité oznámení
Z technických důvodů bude dne 29. prosince 2017 (pátek) uzavřen pro veřejnost Městský úřad Přelouč.

Oddíl postranní lišty

Translate / přeložit

Oddíl postranní lišty

Přečíst nahlas
Pro funkci hlasitého čtení musíte mít povolen Javascript.

Oddíl postranní lišty

Pro seniory

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu

Patička stránky