Obec Lipoltice

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

KORONAVIRUS

OZNÁMENÍ – UPOZORNĚNÍ

Obec Lipoltice

oznamuje, že z důvodu vyhlášení karantény dochází od 16. března 2020 k těmto opatřením:

 • Omezení úředních hodin Obecního úřadu Lipoltice:
  •  Pondělí, úterý, čtvrtek a pátek je obecní úřad pro veřejnost uzavřen.
  •  V platnosti zůstávají úřední hodiny ve středu od 17:30 do 19:30, a to pro neodkladné případy po předchozí domluvě.
  •  Pro komunikaci s Obecním úřadem Lipoltice použijte telefonní spojení 466 977 114 a e-mail: ou.lipoltice@seznam.cz.
 • Prodlužuje se termín splatnosti poplatku za komunální odpad a poplatku ze psů za rok 2020, a to do 30. června 2020 včetně povinnosti umístění nálepky na popelnici.
 • Ostatní poplatky, např. stočné jsou rovněž splatné do 30. června 2020.
 • Všechny poplatky lze hradit bankovním převodem – informace k úhradě poplatků za komunální odpad a poplatku ze psů jsou k dispozici na webových stránkách obce→ Další informace obecního úřadu → „Poplatek – komunální odpad, psi – 2020“, informace potřebné k úhradě faktury jsou jejich součástí. 
 • Odkládá se příjem věcí do sbírky pro Diakonii Broumov do 30. června 2020.
 • V platnosti zůstává přistavení kontejneru na větve, při ukládání větví do kontejneru prosím dodržujte stanovená zdravotní bezpečnostní pravidla.
 • Z důvodu krizových opatření se do odvolání ruší návštěvy jubilantů ze strany obce.

Děkujeme za pochopení.


• V případě, že máte podezření na onemocnění vyvolané koronavirem COVID-19postupujte podle doporučení Státního zdravotního ústavu a MZČR, kontaktujte svého lékaře telefonicky nebo se obraťte na místní krajskou hygienickou stanici.

Při podezření na onemocnění koronavirem NENAVŠTĚVUJTE  ODBĚROVÁ CENTRA ani LÉKAŘE.

Více na https://www.medila.cz/


ROUŠKY
• OBEC LIPOLTICE NABÍZÍ ZAJIŠTĚNÍ UŠITÍ ROUŠEK -  zájemci mohou zaslat své požadavky na e-mail: ou.lipoltice@seznam.cz, případně volejte nebo napiště SMS na telefonní číslo: 720 035 005, do požadavku uveďte: JMÉNO, ADRESU A POČET KUSŮ. Hotové roušky Vám doručíme. Služba ušití roušek je ZDARMA. SOUČASNĚ SE OBRACÍME NA VŠECHNY, KDO JE OCHOTNÝ POMOCI S ŠITÍM ROUŠEK PRO NAŠE OBČANY, PRO KONTAKT VYUŽIJTE VÝŠE UVEDENÝ E-MAIL A TELEFONNÍ ČÍSLO, DĚKUJEME.

Doprava pro seniory Lipoltice - Přelouč a zpět

     • Autoškola Peml Přelouč po dohodě s Obcí Lipoltice nabízí občanům nad 65 let z obcí Lipoltice, Pelechov a Sovoluská Lhota dopravu k zajištění nákupu v Přelouči v Penny Marketu s účinností od pátku 20. března 2020. Tato služba je pro občany ZDARMA.
Pondělí, středa, pátek – odjezd v 7,45 ze Sovoluské Lhoty, 7,50 hod. z Pelechova, 7,55 hod. z Lipoltic, čas odjezdu z Přelouče bude upřesněn v autobuse. Zájemci budou poté dopraveni s nákupem až domů.
U P O Z O R N Ě N Í  !!!   DLE NAŘÍZENÍ VLÁDY MUSÍ MÍT VŠICHNI OCHRANU OBLIČEJE (ROUŠKA, ŠÁTEK, ……)

        Usnesení Vlády České republiky

 • Vláda zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének. 


  Mimořádné opatření s účinností od 24. března 2020
   
 • Všem osobám se zakazuje přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin, hygienického zboží, kosmetiky a jiného drogistického zboží, v čase mezi 8:00 hod. až 10:00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku, včetně zajištění nezbytného doprovodu, zaměstnanců nebo osob v obdobném poměru zařízení poskytujících pečovatelskou službu a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru. 

 

Souhrnné informace k řešení výskytu koronaviru v ČR získáte na webu úřadu vlády zde:

https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/vyhlaseni-nouzoveho-stavu-180234/

Vyhlášení nouzového stavu - co aktuálně platí viz níže.

 
Svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu
• Na sobotu 18. dubna 2020 je naplánovaný svoz velkoobjemového a nebezpečného odpadu. Vzhledem k současné situaci nám není známo, zda se svoz odpadu uskuteční. Pokud bude svoz odpadu zrušen, budeme Vás včas informovat. 
 
 
Nákládání s komunálním odpadem
• Svozová firma SOP Přelouč upozorňuje na nakládání s odpady v souvislosti s onemocněním Covid-19, kdy je třeba dodržovat stanovené postupy pro nakládání s odpady. Tato informace je zveřejněna níže a v Lipoltických listech č. 1/2020, které nebudou mimořádně rozneseny do domácností, ale jsou zveřejněny na webových stránkách obce/Další informace obecního úřadu.
 

Pardubický kraj - AUTOBUSOVÁ DOPRAVA

 • Od pátku 13.3.2020 bude v autobusové dopravě Pardubického kraje zaveden prázdninový režim jízdních řádů. Upravené jízdní řády naleznete na internetové adrese: portal.idos.cz. Více informací na call centru OREDO tel. 491 580 333. 
 • Zákaz nástupu a výstupu předními dveřmi ve všech vozidlech autobusových spojů objednávaných Pardubickým krajem zařazených do IDS OREDO – platnost tohoto opatření je od 00:00 hodin dne 18.3.2020.
 • Zákaz odbavování cestujících, kdy cestující nebudou odbaveni řidičem ani odbavovacím zařízením ve vozidle. Již zakoupené kupóny (jízdní doklady) nebudou cestující ve vozidle označovat – platnost tohoto opatření je od 00:00 hodin dne 18.3.2020 - OBČANÉ NEBUDOU PLATIT JÍZDNÉ.
 • Zákaz vstupu, pobytu a pohybu osob bez ochranných prostředků dýchacích cest (roušky, respirátor, šátky, šály a obdobné tkaniny) do prostředků veřejné dopravy.

Pardubický kraj - ŽELEZNIČNÍ DOPRAVA
         
  Z důvodu výrazného poklesu zájmu cestujících o veřejnou dopravu došlo od 23.3.2020 k omezení regionální drážní dopravy na území Pardubického kraje. Toto omezení může mít vliv i na mezikrajskou drážní dopravu.

         • Omezeny budou školní spoje (negativní značka 18), dále spoje nejedoucí během pracovních dní o Vánocích (negativní značka 29), spěšné vlaky LET Orlice do Prahy a vybrané okrajové či noční spoje. K redukci spojů dojde také o víkendech. 

          • Přehled rušených a omezených vlaků a výlukový jízdní řád na trati 024 viz níže.

Veřejná doprava v době nouzového stavu - aktuálně k 26.3.2020

V souvislosti s nouzovým stavem informuje náměstek hejtmana, že dojde k redukci veřejné drážní a linkové dopravy zajišťované Pardubickým krajem.
 
Omezení dopravy budou následující: 
a) počínaje dnem 28.3.2020 od 0:00 do odvolání bude bez náhrady zrušena veřejná linková doprava o sobotách, nedělích a státních svátcích,
b) počínaje dnem 28.3.2020 od 0:00 do odvolání bude redukován rozsah spojů ve veřejné drážní dopravě o sobotách, nedělích a státních svátcích,
c) počínaje dnem 28.3.2020 od 0:00 do odvolání bude redukován rozsah spojů ve veřejné drážní a linkové dopravě v pracovních dnech. 
Nové jízdní řády budou k dispozici 27.3.2020. Přehled omezení drážní dopravy od 28.3.2020 viz níže. 
Výše uvedená omezení se nevztahují na městskou hromadnou dopravu zajišťovanou Dopravním podnikem města Pardubic a.s.

Celé znění infomace náměstka hejtmana viz níže.

Městský úřad Přelouč

 • Na základě Usnesení Vlády ČR ze dne 15.3. 2020 č. 215 o přijetí krizového opatření se mění úřední a pokladní hodiny Městského úřadu Přelouč a to: PONDĚLÍ 8,00 – 11,00 hodin,
  STŘEDA 13,00 – 16,00 hodin. V ostatní dny bude úřad pro veřejnost uzavřen, prosíme spoluobčany, aby pečlivě zvážili, zda je skutečně nutné úřad navštívit. Toto nařízení platí s účinností do dne 24.3.2020 do 6,00 hodin.

Děkujeme za pochopení.

Finanční správa

 • Finanční úřad v Přelouči je uzavřený. Omezeně funguje Finanční úřad v Pardubicích. Úřední hodiny jsou nyní v PONDĚLÍ a VE STŘEDU od 8,00 do 11,00 hodin, a to pouze podatelna
  a pokladna.

Zdravotnictví

 • EUC POLIKNINIKA PŘELOUČ – Vážení pacienti, ochrana Vás i zdravotního personálu je pro nás prioritou. Z tohoto důvodu na naše pracoviště přicházejte již s nasazenou rouškou a bez doprovodu. Omezení doprovodu se netýká mladistvých a imobilních pacientů.
 • EUC POLIKNINIKA PŘELOUČ - ordinace pediatrů – omezují ve dnech 17. – 20.3.2020 ordinační dobu a to do 13,00 hodiny. Děti s respiračním onemocněním budou ošetřeny pouze po telefonické domluvě s lékařem.
 • EUC POLIKNINIKA PŘELOUČ – provozy polikliniky se nezavírají, pouze se upravují či zkracují ordinační hodiny, recepce kliniky je v provozu do 13,00 hodin, všechny konkrétní úpravy ordinačních hodin budou uvedeny na webových stránkách kliniky.
 • EUC POLIKLINIKA PŘELOUČ:  https://euc.cz/nase-zarizeni/kliniky/euc-klinika-prelouc/pediatrie/
 • MUDr. Jana Černá – Přelouč: Podezření na koronavirus se nepotvrdilo. Ordinace je opět otevřena od čtvrtka 19. března 2020. Karanténa byla zrušena.

 • Od 19.3.2020 není v provozu odběrová místnost společnosti Medila v budově Agry. Veškeré odběry krve zajišťuje EUC Poliklinika Přelouč, jejíž všechny ambulance jsou v provozu, omezeno je pouze zubní oddělení.

Česká pošta

 • Vážení klienti, v zájmu eliminace možných rizik vás vyzýváme, abyste do prostor pobočky nevstupovali, pokud jste v karanténě. Současně žádáme, aby do prostor poboček vstupovali pouze klienti s požadavkem na službu a jejich doprovod (pokud je to možné) vyčkal před provozovnou. V prostorách pobočky mezi sebou dodržujte stanovené rozestupy a bezpečnou vzdálenost min. 2 metry.
 • Česká pošta vyzývá všechny své klienty, aby zvážili jakoukoliv návštěvu pobočky. Na všech pobočkách lze platit bezhotovostně, což v současné situaci snižuje případný přenos viru.
 • Česká pošta udělá vše pro to, aby byly důchody ve všech případech doručovány s opatřeními tak, aby nedošlo k přímému kontaktu mezi pošťáky a klienty. Peníze budou příjemci předávány v obálce pokládané na zem.
 • Propagační materiály nebudou do odvolání doručovány ani přijímány.
 • Provozní doba poboček se omezuje do 16:00 hod.

Děkujeme za pochopení.

Základní škola a mateřská škola Lipoltice

 • Z rozhodnutí zřizovatele Obce Lipoltice se vzhledem k aktuální situaci na období nouzového stavu uzavírá od 18.3.2020 do odvolání provoz mateřské školy Lipoltice.

 

Důležité informace, odpovědi, vládní nařízení atd. zjistíte na: https://www.pardubickykraj.cz/KORONAVIRUS a https://www.mestoprelouc.cz/mesto-a-samosprava/dulezite-informace-ke-covid-19/.

Co byste měli vědět o koronaviru?

Animované video shrnuje základní pravidla, jak se chránit před nákazou koronavirem a také kontakty, kam se může člověk obrátit pro radu nebo pomoc. Viz https://www.mzcr.cz/dokumenty/co-byste-meli-vedet-o-koronaviru_18707_1.html.

 
 
 
 
 

Mimořádná opatření - koronavirus

Název Typ
Informace náměstka hejtmana k veřejné dopravě v době nouzového stavu pdf pdf
KORONAVIRUS - informační leták Pardubického kraje pdf pdf
KORONAVIRUS - UZAVŘENÍ ŠKOL pdf pdf
KORONAVIRUS - ZÁKAZ KONÁNÍ AKCÍ pdf pdf
Mimořádná opatření - doba pro seniory pdf pdf
Omezení dopravy na území Pardubického kraje pdf pdf
Opatření hejtmana v době nouzového stavu 02/2020 pdf pdf
Přehled omezení drážní dopravy od 28.3.2020 xlsx xlsx
Přehled omezení vlaků ČD od 23.3.2020 pdf pdf
Stanovisko ke komunálnímu odpadu pdf pdf
Výlukový jízdní řád tratě 024 LET od 23.3.2020 pdf pdf
Vyhlášení nouzového stavu - co aktuálně platí pdf pdf
Základní pravidla pro nakládání s odpadem docx docx

Obsah postranní lišty

Důležité oznámení
LIPOLTICKÉ LISTY č.1/2020 - viz. DALŠÍ INFORMACE OBECNÍHO ÚŘADU - ZPRAVODAJE A OBČASNÍKY A AKTUALITY

Oddíl postranní lišty

Translate / přeložit

Oddíl postranní lišty

Přečíst nahlas
Pro funkci hlasitého čtení musíte mít povolen Javascript.

Oddíl postranní lišty

Pro seniory

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 30.03

• Drůbežárna Mírovka prodává ve středu 8. dubna 2020 v 11:30 u obecního úřadu. Kuřice hnědé, černé a bílé, stáří 21 týdnů, cena 200 Kč/ks. S ohledem na současnou situaci doporučujeme drůbež objedna...

Přečíst celé hlášení >

Patička stránky