Obec Lipoltice

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Základní škola a mateřská škola je příspěvkovou organizací obce.

Zastupitelstvo obce schválilo příspěvek rodičům prvňáčků ve výši 5000 Kč od školního roku 2016/2017.

Bližší informace jsou uvedeny na:

http://www.zsmslipoltice.cz/

 

Představení základní školy

 
V rámci školního vzdělávacího programu se snažíme přiblížit školu co nejvíce dítěti, udělat ji pro něj přitažlivou, zajímavou a užitečnou. Cílem vzdělávacího programu je ukázat žákovi správnou cestu za poznáním a stát se v první etapě jeho průvodcem. Učitel k tomu volí vhodné metody a formy práce a využívá žákovy schopnosti, dovednosti a přirozenou touhu po poznání.
Žák se učí poznávat sám sebe, své možnosti, místo v kolektivu i ve společnosti. Učí se nést odpovědnost za sebe a své činy, je veden k vlastnímu sebehodnocení. Učitel vede žáka k poznávání druhých lidí, učí ho toleranci a respektu k nim, vzájemné spolupráci a pomoci. Žák je veden k poznání, že je součástí přírody a světa kolem sebe. Je seznamován se základními environmentálními principy.
Ve světě informací mu učitel pomáhá získávat, třídit a zpracovávat informace a utvářet si vlastní názor. Posláním školního vzdělávacího programu „Cesta za poznáním“ je vybavit žáka na jeho cestě za poznáním takovými znalostmi a dovednostmi, které uplatní v běžném životě.

 

     Představení mateřské školy

Mateřská škola v Lipolticích je jedním z útvarů příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Lipoltice, okres Pardubice.
Předškolní vzdělávání zde probíhá pouze v jedné heterogenní třídě v provozní době od 6:30 do 16:00 hodin. Hlavním cílem a předmětem činnosti je poskytování výchovy a vzdělání dětí předškolního věku v souladu s právními předpisy. Snažíme se upřednostňovat harmonický rozvoj osobnosti každého dítěte se zohledňováním individuálních zvláštností. Průběh výchovně vzdělávací práce je řízen Školním vzdělávacím programem.
Budova MŠ je přízemní, umístěná hned vedle jednopatrové budovy ZŠ. Obě budovy obklopuje velká školní zahrada vybavena pískovištěm, průlezkami, houpačkami a zahradním altánem na hračky a zahradní nábytek. Okolí školy dovoluje vycházky do volné přírody, která obklopuje obec Lipoltice ze všech stran.

 

 

 

Základní škola a mateřská škola Li

Název Typ
Nejsou vloženy žádné dokumenty.

Obsah postranní lišty

Důležité oznámení
Obaly na odpad s obsahem azbestu - viz. aktuality

Oddíl postranní lišty

Translate / přeložit

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu
Hlášení ze dne 04.05

OBEC LIPOLTICE OZNAMUJE, ŽE NA PARKOVIŠTI U FOTBALOVÉHO HŘIŠTĚ V LIPOLTICÍCH JE PŘISTAVEN KONTEJNER NA TRÁVU, A BUDE ZDE UMÍSTĚN PŘES LETNÍ SEZONU. UPOZORŇUJEME, ŽE DO KONTEJNERU LZE ODKLÁDAT PO...

Přečíst celé hlášení >

Patička stránky