Obec Lipoltice

Aktuálně se nacházíte zde

Obsah stránky

Zastupitelstvo

Ing. Libor Černý

Ing. Libor Černý

starosta

strana/sdružení: Lipoltice 2018 - nezávislí

mail: ou.lipoltice@seznam.cz
Ing. Jana Apltauerová

Ing. Jana Apltauerová

místostarostka

strana/sdružení: Lipoltice 2018 - nezávislí

mail: ou.lipoltice@seznam.cz
Marek Schreiner

Marek Schreiner

člen zastupitelstva

strana/sdružení: Lipoltice 2018 - nezávislí

mail: ou.lipoltice@seznam.cz
Ing. Martina Novotná

Ing. Martina Novotná

předsedkyně finančního výboru, členka zastupitelstva

strana/sdružení: Lipoltice 2018 - nezávislí

mail: ou.lipoltice@seznam.cz
Anna Kostrbíková

Anna Kostrbíková

člen zastupitelstva

strana/sdružení: Lipoltice 2018 - nezávislí

mail: ou.lipoltice@seznam.cz
Jiří Kasal

Jiří Kasal

člen zastupitelstva

strana/sdružení: Lipoltice 2018 - nezávislí

mail: ou.lipoltice@seznam.cz
Jaroslav Šusr

Jaroslav Šusr

předseda kontrolního výboru, člen zastupitelstva

strana/sdružení: Lipoltice 2018 - nezávislí

mail: ou.lipoltice@seznam.cz

Obsah postranní lišty

Důležité oznámení
Informace o povinném předškolním vzdělávání určené pro zákonné zástupce dětí Pro děti, které do 31. srpna 2017 dosáhnou věku pěti let, je od 1. září 2017 předškolní vzdělávání povinné. Tato povinnost se vztahuje: - na státní občany České republiky (ČR), kteří pobývají na území ČR déle než 90 dnů, - a na občany jiného členského státu Evropské unie, kteří pobývají v ČR déle než 90 dnů, - na jiné cizince oprávněné pobývat v ČR trvale nebo přechodně po dobu delší než 90 dnů, - na účastníky řízení o udělení mezinárodní ochrany. Pokud ještě dítě do mateřské školy nedochází, musí ho zákonný zástupce přihlásit ve spádové nebo jím vybrané mateřské škole v termínu zápisu. Nepřihlášení dítěte nebo zanedbání péče o povinné předškolní vzdělávání je považováno za přestupek. Povinné předškolní vzdělávání se nevztahuje na děti s hlubokým mentálním postižením.

Oddíl postranní lišty

Translate / přeložit

Oddíl postranní lišty

Přečíst nahlas
Pro funkci hlasitého čtení musíte mít povolen Javascript.

Oddíl postranní lišty

Pro seniory

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu

Patička stránky