Obec Lipoltice

Obsah stránky

Vítejte

 

První zmínka o Lipolticích je z roku 1257, kdy se zde připomíná tvrz, kterou vlastnili vladykové z Lipoltic. Jeden z nich - Hroznata - byl v letech 1332 - 1347 opatem Opatovického kláštera. Samostatná lipoltická farnost byla zřízena roku 1350 a spadala pod pražské arcibiskupství.

 

 

Od počátku 14. století byla ves rozdělena na několik dílů a zároveň se zde vystřídalo mnoho majitelů. Od konce 14. století do poloviny 15. století vlastnili panství Kavalcové z Lipoltic (zároveň majitelé hradu Žumberk). První zmínka o tvrzi v Lipolticích je z roku 1486 za Jana z Duban, který zde zapsal věno své manželce. V průběhu 16. století vlastnili panství a tvrz Žehušičtí z Nestajova. Za jejich působení je v roce 1509 tvrz připomínána jako existující a v roce 1544 je již uváděna jako pustá. Roku 1783 byla při zdejším kostele zřízena samostatná duchovní správa jménem lokalie.

 

 

Aktuální informace najdete v odkaze Aktuality

Důležité oznámení

DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ - NOVELA - ÚČINNOST OD 1.11. 2016 - VIZ. AKTUALITY

Důležité oznámení

POSLEDNÍ SVOZ BIOODPADU 2016 - 23.11. 2016

Důležité oznámení

SENÁT 2016 - II. KOLO - VÝSLEDKY ZA OBEC LIPOLTICE - VIZ. AKTUALITY

Důležité oznámení

MUDr.Lucie Kosová - praktický lékař pro děti a dorost - změna ordinačních hodin - viz. aktuality

Důležité oznámení

VOLBY 2016 - SENÁT - KRAJ - VÝSLEDKY ZE DNE 7.-8.10. 2016 - VIZ ÚŘEDNÍ DESKA - DOKUMENTY Z JINÝCH ÚŘADŮ

Důležité oznámení

ČESKÁ POŠTA LIPOLTICE Pondělí 13:00 - 15:30 Úterý 10:30 - 11:30 Středa 08:00 - 10:30 Čtvrtek 13:00 - 15:30 Pátek 08:00 - 10:30

Důležité oznámení

Finanční úřad pro Pardubický kraj  sděluje daňové veřejnosti, že od 23. května 2016 bude Územní pracoviště v Přelouči působit v nových prostorách MĚSTSKÉHO ÚŘADU PŘELOUČ, Československé armády 1665, 535 33 Přelouč, 3. nadzemní podlaží, malá zasedací místnost.  dostupnost služeb na Územním pracovišti v Přelouči zůstane zachována prioritně pro fyzické osoby v úřední dny, kterými jsou pondělí a středa od 8:00 do 17:00 hodin Zajištěny budou následující oblasti věcné působnosti: • příjem veškerých podání a součinnost při podávání žádostí, daňových přiznání k dani z příjmů fyzických osob a majetkových daní, registračních údajů • pořizování a ověřování výpisů elektronicky vedené části spisu • vyřizování žádosti o vystavení potvrzení o bezdlužnosti • poskytování informací k základním oblastem činnosti Finanční správy • distribuce daňových tiskopisů Analogové spisy místně příslušných daňových subjektů budou přesunuty na Územní pracoviště v Pardubicích, kde budou pro daňovou veřejnost plnohodnotně zabezpečeny veškeré služby věcné působnosti vyplývající ze zákona o Finanční správě ČR. V rámci Finanční správy ČR dochází k těmto změnám na 23 územních pracovištích finančních úřadů. Podrobnější informace o umístění spisu nebo jeho příslušné části na finančních úřadech a na územních pracovištích jsou součástí Pokynu Generálního finančního ředitelství č. D - 23, který případně naleznete na webových stránkách Finanční správy ČR www.financnisprava.cz

Důležité oznámení

CESTOVÁNÍ S DĚTMI - INFORMACE II - VIZ. AKTUALITY

Důležité oznámení

CESTOVÁNÍ S DĚTMI - VIZ. AKTUALITY

Důležité oznámení

FINANČNÍ ÚŘAD - ÚZEMNÍ PRACOVIŠTĚ PŘELOUČ - VIZ. AKTUALITY

Důležité oznámení

První svoz bioodpadu proběhne ve středu 13. 4. 2016. Následně každý lichý týden ve středu. Komunální odpad se bude vyvážet v sudé týdny ve středu. Z důvodu orientace svozové posádky musí být nádoby hnědé barvy a označeny nálepkou BIOODPAD. Neoznačené nádoby nevyvážíme. SOP a.s.,Pardubická 1630, Přelouč 535 01

Důležité oznámení

Z důvodu dlouhodobé nemoci je na OÚ zavřeno v běžných úředních hodinách. Úřední hodiny platné od 9. 11. 2015 do odvolání: pondělí 9.00 - 11.00 hodin středa 16.00 - 19.30 hodin (starosta, místostarosta 17.30 - 19.30 hodin) Ostatní dny telefonické domluvě na tel. 775 366 350 Ověřování, hlášení trvalého pobytu, služby Czech POINT nutno domluvit e-mailem na adrese ou.lipoltice@seznam.cz, kde prosíme o specifikaci Vašeho požadavku. Ing. Libor Černý, starosta obce

Poslední události
článek
10.02.2015
Komentáře

Obsah postranní lišty

Důležité oznámení
DAŇ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ - NOVELA - ÚČINNOST OD 1.11. 2016 - VIZ. AKTUALITY

Oddíl postranní lišty

Translate / přeložit

Oddíl postranní lišty

Přečíst nahlas
Pro funkci hlasitého čtení musíte mít povolen Javascript.

Oddíl postranní lišty

Pro seniory

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu

Patička stránky