Obec Lipoltice

Obsah stránky

Vítejte

 

První zmínka o Lipolticích je z roku 1257, kdy se zde připomíná tvrz, kterou vlastnili vladykové z Lipoltic. Jeden z nich - Hroznata - byl v letech 1332 - 1347 opatem Opatovického kláštera. Samostatná lipoltická farnost byla zřízena roku 1350 a spadala pod pražské arcibiskupství.

 

 

Od počátku 14. století byla ves rozdělena na několik dílů a zároveň se zde vystřídalo mnoho majitelů. Od konce 14. století do poloviny 15. století vlastnili panství Kavalcové z Lipoltic (zároveň majitelé hradu Žumberk). První zmínka o tvrzi v Lipolticích je z roku 1486 za Jana z Duban, který zde zapsal věno své manželce. V průběhu 16. století vlastnili panství a tvrz Žehušičtí z Nestajova. Za jejich působení je v roce 1509 tvrz připomínána jako existující a v roce 1544 je již uváděna jako pustá. Roku 1783 byla při zdejším kostele zřízena samostatná duchovní správa jménem lokalie.

 

 

Aktuální informace najdete v odkaze Aktuality

Důležité oznámení

POPLATEK ZA ODPADY (POPELNICE) - VIZ. ÚŘEDNÍ DESKA - VYLÁŠKY - OZV Č. 2/2016

Důležité oznámení

VODOVODY A KANALIZACE PARDUBICE - ZMĚNA CENY VODNÉHO OD 1. LEDNA 2017: VODNÉ - cena za 1 m3 dodané vody = 34,18 Kč + DPH zákonem stanovená výše. Vyúčtování vodného za období, v němž dojde k úpravě cen, nebude-li proveden fyzický odečet stavu měřidla, bude proveden poměrem, a to k počtu dnů za období před a po úpravě cen. Od data změny budou použity nové ceny.

Důležité oznámení

REVIZE KOTLŮ NA PEVNÁ PALIVA - VIZ. AKTUALITY

Poslední události
článek
10.02.2015
Komentáře

Obsah postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Translate / přeložit

Oddíl postranní lišty

Přečíst nahlas
Pro funkci hlasitého čtení musíte mít povolen Javascript.

Oddíl postranní lišty

Pro seniory

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu

Patička stránky