Obec Lipoltice

Obsah stránky

Vítejte

 

První zmínka o Lipolticích je z roku 1257, kdy se zde připomíná tvrz, kterou vlastnili vladykové z Lipoltic. Jeden z nich - Hroznata - byl v letech 1332 - 1347 opatem Opatovického kláštera. Samostatná lipoltická farnost byla zřízena roku 1350 a spadala pod pražské arcibiskupství.

 

 

Od počátku 14. století byla ves rozdělena na několik dílů a zároveň se zde vystřídalo mnoho majitelů. Od konce 14. století do poloviny 15. století vlastnili panství Kavalcové z Lipoltic (zároveň majitelé hradu Žumberk). První zmínka o tvrzi v Lipolticích je z roku 1486 za Jana z Duban, který zde zapsal věno své manželce. V průběhu 16. století vlastnili panství a tvrz Žehušičtí z Nestajova. Za jejich působení je v roce 1509 tvrz připomínána jako existující a v roce 1544 je již uváděna jako pustá. Roku 1783 byla při zdejším kostele zřízena samostatná duchovní správa jménem lokalie.

 

 

Aktuální informace najdete v odkaze Aktuality

Důležité oznámení

SVOZ BIOODPADU BUDE ZAHÁJEN VE STŘEDU 12. DUBNA 2017 A BUDE PROBÍHAT V LICHÉ TÝDNY

Důležité oznámení

POPLATEK ZA POPELNICE PRO ROK 2017 JE VE VÝŠI 600 KČ NA OSOBU, SLEVA 100 KČ JE PRO POPLATNÍKY, KTEŘÍ V ROCE 2017 DOVRŠÍ VĚKU 65 LET A NEBO NEDOVRŠÍ 10 LET - POUZE OSOBY S TRVALÝM POBYTEM V OBCI, SPLATNOST JE DO 30.4.2017. PŘI NEZAPLACENÍ POPLATKU DO 30.4.2017 MŮŽE BÝT STANOVENO PENÁLE AŽ DO VÝŠE TROJNÁSOBKU POPLATKU. PRO ROK 2017 SE PLATÍ PENÁLE 50 KČ ZA KAŽDÝ ZAPOČATÝ NEZAPLACENÝ MĚSÍC, NAPŘ. PŘI PLATBĚ V ČERVNU 2017 JE POPLATEK ZÁKLADNÍ SAZBA + 100 KČ. POPLATEK JE MOŽNÉ ZAPLATIT HOTOVĚ V ÚŘEDNÍCH HODINÁCH (PO 9.00 - 11.00, ST 16.00 - 19.30) NEBO NA ÚČET OBCE 3036463/0300. PŘI PLATBĚ NA ÚČET JE NUTNÉ SI ZAŽÁDAT O VARIABILNÍ SYMBOL MAILEM NA ADRESE OU.LIPOLTICE@SEZNAM.CZ A PO ZAPLACENÍ SI VYZVEDNOUT SAMOLEPKU NA POPELNICI.

Důležité oznámení

obracíme se na Vás s prosbou ohledně naší ztracené fenky Bernského salašnického psa. V pátek 13. 1. 2017 se ve Vracově (okr. Hodonín, Jihomoravský kraj) mezi 9 -13 hodinou ze zahrady v ulici Olšíčská ztratila fena Bernského salašnického psa. Slyší na jméno Abby "Eby". Váží cca 42 kg, je vykastrovaná a čipovaná. Neměla na sobě žádný obojek. Máme podezření, že jde o krádež. Není to ojedinělý případ, viz článek: http://magazin.mameradipsy.cz/bernsti-salasnicti-psi-se-ztraceji-beze-stopy/ Bernští salašničtí psi se údajně v poslední době kradou do množíren, naše Abby je však kastrovaná, takže doufáme, že by ji mohli někde/kdekoliv vypustit, nebo ji darovat/prodat. Tím pádem by se mohla objevit i u Vás. Nevíte i o množírnách s berňáky v okolí? Kdyby se u Vás objevila, kdybyste ji zahlédli nebo na ní kdekoliv narazili, dejte prosím vědět na tel.: 605 084 068. Odměna za nalezení 10 000 Kč. Foto viz. aktulity

Důležité oznámení

PRO MAIL KOMUNIKACI S OBCÍ LIPOLTICE POUŽÍVEJTE PROSÍM TUTO ADRESU: ou.lipoltice@seznam.cz

Důležité oznámení

STOČNÉ 2017 - VZHLEDEM K TOMU, ŽE NEBYLA PRO OBEC LIPOLTICE STANOVENA VÝŠE STOČNÉHO PRO ROK 2017, ZASÍLEJTE NA OBECNÍ ÚŘAD FAKTURY ZA VODU - PRO VÝPOČET STOČNÉHO - K DATU 31.12. 2016

Důležité oznámení

POPLATEK ZA ODPADY - POPELNICE - INFORMACE PRO VLASTNÍKY CHAT A CHALUP - SPLATNOST POPLATKU DO 30.4.2017 - 600 KČ - VLASTNÍCI NEMOVITOSTÍ V DOSTATEČNÉM ČASOVÉM TERMÍNU OBDRŽÍ DOPIS S POTŘEBNÝMI ÚDAJI K ÚHRADĚ POPLATKU

Důležité oznámení

POPLATEK ZA ODPADY (POPELNICE) - VIZ. ÚŘEDNÍ DESKA - VYHLÁŠKY - OZV Č. 2/2016

Důležité oznámení

REVIZE KOTLŮ NA PEVNÁ PALIVA - VIZ. AKTUALITY

Poslední události

Obsah postranní lišty

Důležité oznámení
SVOZ BIOODPADU BUDE ZAHÁJEN VE STŘEDU 12. DUBNA 2017 A BUDE PROBÍHAT V LICHÉ TÝDNY

Oddíl postranní lišty

Translate / přeložit

Oddíl postranní lišty

Přečíst nahlas
Pro funkci hlasitého čtení musíte mít povolen Javascript.

Oddíl postranní lišty

Pro seniory

Oddíl postranní lišty

Oddíl postranní lišty

Hlášení rozhlasu

Patička stránky